Filozofowie i ich poglądy
Data: 13-02-2013 o godz. 19:55:38
Temat: Nauka


Czym jest filozofia? W języku greckim sofia to mądrość, a filein oznacza lubić. Filozofia zatem to umiłowanie mądrości...

Filozof to ktoś, kto chce coś poznać, zadaje pytania i szuka na nie odpowiedzi, kto rozmyśla, zastanawia się nad różnymi problemami. Są to ważne dla każdego człowieka kwestie: kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jaki jest cel naszego życia. Filozof próbuje wyjaśnić to, czego nie można sprawdzić. Najważniejsza w filozofii jest dyskusja- to ona stwarza możliwości wymiany poglądów, poznania innych punktów widzenia.

Myśliciele starożytnej Grecji
· Heraklit (ok. 540- 480 p.n.e.)- przypisuje mu się powiedzenie „Wszystko płynie” i „ Nie można wejść dwa razy do tej samej wody”. Głosił więc pogląd, że wszystko na świecie podlega nieustannym przemianom.
· Pitagoras (ok. 579- 497 p.n.e.)- zajmował się naukami matematycznymi. On i jego uczniowie twierdzili, że liczby są najważniejsze.
· Sokrates (ok. 469- 399 p.n.e.)- swoją postawą zasłużył na szacunek. Skazany przez Ateńczyków na śmierć, nie zmienił swoich poglądów. Po wygłoszeniu ostatniej mowy wypił cykutę i zmarł. Wprawdzie nie zostawił żadnych pism, ale miał wielu uczniów. Jego najbardziej znane powiedzenie to „Wiem, że nic nie wiem”. Twierdził, że człowiek mądry czyni to, co piękne i dobre, zaś człowiek niemądry tego nie potrafi.
· Platon (427- 347 p.n.e.)- był uczniem Sokratesa, założył w Atenach szkołę zwaną Akademią (mieściła się w gaju Akademosa). Jest twórcą terminu idea, twierdził, że prawdziwy świat to świat idei, a to, co nas otacza, to tylko ich niedoskonałe odbicie. Według niego doskonałe rządy sprawowaliby filozofowie.
· Arystoteles (384- 322 p.n.e.)- twórca humanizmu. Głosił potrzebę zachowania we wszystkim umiaru- była to zasada złotego środka. Mówił też, że należy troszczyć się o wszystkie potrzeby człowieka (duchowe i materialne). Napisał „Poetykę”, dzieło dotyczące zasad tworzenia literatury; wyznaczył cechy gatunków.
· Epikur (341- 270 p.n.e.)- mówił, iż „przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego”. Człowiek powinien żyć w zgodzie z naturą, cieszyć się życiem. Nie wierząc w życiu, epikurejczycy propagowali hasło „carpe diem”.
· Zenon z Kition (ok. 322- 254 p.n.e.)- mówił, iż słuszne jest życie w zgodzie z naturą, a konieczne jest uznanie zmienności świata i losu człowieka, na które nie mamy żadnego wpływu. Dlatego też musimy zachować wewnętrzny spokój.

Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1476