Ochrona przyrody
Data: 13-01-2013 o godz. 18:32:46
Temat: Nauka


W miarę rozwoju ludzkości wpływ człowieka na przyrodę jest coraz większy. Wzrastające uprzemysłowienie spowodowało wiele nieodwracalnych zniszczeń. Dziś wiadomo, że nasza planeta przetrwa, jeśli na całym świecie podejmowane będą działania zmierzające do ochrony wszystkich składników przyrody. Każdy z nas jest odpowiedzialny za stan środowiska, w którym żyje.W celu ochrony środowiska przyrodniczego władze państwowe ustanawiają parki narodowe. Tworzy się je na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi. W parkach narodowych nie prowadzi się działalności gospodarczej, to jest budownictwa, wyrębu lasu lub polowań, a działalność człowieka ogranicza się do badań naukowych i turystyki, a jednak ruch turystyczny może się odbywać tylko po wyznaczonych szlakach.

   Każdy kraj jest dumny ze swych parków narodowych. W roku 1872 powstał w Stanach Zjednoczonych pierwszy park narodowy na świecie- Yellowstone, położony w Górach Skalistych. Na jego obszarze występują setki gorących źródeł i gejzerów, a także żyje tam wiele chronionych zwierząt, między innymi niedźwiedzie.

   Najstarszym polskim parkiem narodowym jest utworzony w 1921 r. Białowieski Park Narodowy, w którym znajduje się rezerwat żubrów. W  Polsce istnieją obecnie 23 parki narodowe. Oprócz nich tworzy się także rezerwaty chroniące obszary, na których jeden lub kilka składników przyrody ma wyjątkową wartość. Ochroną obejmuje się także pojedyncze obiekty lub skupienie obiektów o szczególnej wartości przyrodniczej, uznając je za pomniki przyrody. Takim pomnikiem przyrody może być m. in. stare i dużych rozmiarów drzewo (np. dąb ,,Bartek”), głazy, skały, jaskinie, wodospady, wąwozy  itp.

   Każdy jest odpowiedzialny za stan środowiska przyrodniczego, w którym żyje. Dlatego też wszyscy powinniśmy podejmować konkretne działania, by osobiście stanąć w obronie przyrody.

Metody stosowane w ochronie przyrody:
-ochrona bierna- nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji ze strony człowieka, pozostawiając przyrodę jej naturalnym mechanizmom.
-ochrona czynna- zakłada podejmowanie przez człowieka działań mających na celu wspomaganie naturalnych mechanizmów rządzących przyrodą.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. zostały ustanowione następujące formy ochrony przyrody:
-parki narodowe,
-rezerwaty przyrody,
-parki krajobrazowe,
-obszary chronionego krajobrazu,
-obszary Natura 2000,
-pomniki przyrody,
-stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej,
-użytki ekologiczne,
-zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
-ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, grzybów i porostów.

 
Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1469