Język niemiecki - tworzenie liczby mnogiej
Data: 03-01-2013 o godz. 16:43:49
Temat: Nauka


Reguła ogólna:
W liczbie mnogiej rodzajnik określony to zawsze -die, niezależnie od rodzaju gramatycznego...
Końcówka liczby mnogiej rzeczownika zależy od jego rodzaju, przeważnie są to:
rodzaj męski - e i przegłos
rodzaj żeński - (e)n
rodzaj nijaki - e(r), np.


rodzaj męski: der Wolf - die Wölfe  (wilk-wilki)
                    der Gast - die
Gäste  (gość-goście)
rodzaj żeński: die
Möglichkeit - die Möglichkeiten  (możliwość-możliwości)
                    die Rose - die Rose   (róża-róże)
rodzaj nijaki:  das Jahr - die Jahre   (rok-lata)
                    das Tor - die Tore  (brama,gol-bramy,gole)


Istnieją wyrazy nie odmieniające się przez liczbę mnogą,ponieważ:

- istnieje tylko liczba mnoga danego wyrazu, np. die Ferien (ferie); die Leute (ludzie)
- liczba mnoga istnieje tylko dla jednego ze znaczeń wyrazu, np. das Glas (szkło, szklanka); die Gläser (szklanki)
- istnieje tyko liczba pojedyncza, np.der Schnee (śnieg); die Milch (mleko).


Często mylone formy liczby mnogiej:
- der Staat - die Staaten (kraje)
- die Stadt - die St
ädte   (miasta)
- die Bank - die Banken  (banki); die B
änke (ławki)
- der
Strauß - die Sträuße (bukiety); die Strauße (strusie)
- das Tor - die Tore(brama); der Tor - die Toren (głupcy)


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1463