Wpływ klimatu na działalność człowieka
Data: 09-12-2012 o godz. 11:25:31
Temat: Nauka


Najczęściej zaludnione są obszary o najkorzystniejszych warunkach klimatycznych, czyli tereny gdzie występują małe wahania stanów pogody, które są bardzo korzystne dla człowieka...


Najkorzystniejsze warunki dla osadnictwa panują w strefach umiarkowanych i podzwrotnikowych, zaś najmniej korzystne w strefach zwrotnikowych i okołobiegunowych.
Wysokie temperatury sprzyjają budownictwu lekkiemu, bez instalacji grzewczych itp. natomiast niskie przyczyniają się do budowy masywnych bloków z instalacjami grzewczymi.
Rodzaj klimatu warunkuje min. długość okresu wegetacyjnego. Dzięki temu w strefach podzwrotnikowych lub zwrotnikowych możliwe są nawet dwu lub trzykrotne zbiory plonów w ciągu roku, a w strefie klimatów równikowych okres wegetacyjny trwa cały rok. Klimat może być także jednym z walorów turystycznych jakiejś miejscowości, kraju lub regionu. Ludzie wolą spędzać urlop w niższych szerokościach geograficznych, gdzie wahania stanów pogody są rzadkie, a temperatura wysoka i stała.
Długotrwałe braki opadów lub ich znaczne zmniejszenie na obszarach, gdzie zwykle występowały może doprowadzić do klęski żywiołowej, szczególnie tam, gdzie gospodarka opiera się na rolnictwie. Zmiany klimatu zachodzą cyklicznie. Przyczyny tych zmian nie zostały w pełni wyjaśnione przez naukę.
Na klimat wpływają:
- roczny obieg Ziemi wokół Słońca
- zmiany przepływu wód krążących w oceanach
- ruch mas powietrza
- układ górski
- wypiętrzenie oraz zmiany w rozmieszczeniu kontynentu
Zmiany klimatu mają wymierny wpływ na życie człowieka, przede wszystkim na rolnictwo szczególnie wrażliwe na warunki pogodowe.Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1453