Następstwa ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi
Data: 30-10-2012 o godz. 20:12:24
Temat: Nauka


Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi powoduje różne następstwa. Dowiedzmy się, jakie.

Następstwa ruchu obrotowego:
Ziemia obraca się wokół własnej osi. Czas jednego obrotu Ziemi względem Słońca wynosi 24 godziny. Głównymi następstwami tego ruchu są:
·         Zjawisko dnia i nocy,
·         Pozorny, widoczny ruch Słońca po sklepieniu niebieskim w ciągu dnia,
·         Pozorny, widoczny ruch gwiazd po sklepieniu niebieskim w ciągu nocy,
·         Rachuba czasu,
·         Spłaszczenie biegunowe Ziemi (siła odśrodkowa „rozciąga” Ziemię w płaszczyźnie równikowej,
·         Siła Coriolisa, czyli odchylenie ciał od nadanego toru ruchu. Ciała poruszające się na półkuli północnej odchylają się w prawo, a na półkuli południowej- w lewo.
Następstwa ruchu obiegowego:
Ziemia porusza się wokół Słońca po orbicie, która ma kształt elipsy. Średnia odległość naszej planety od Słońca wynosi ok. 150 mln. km i jest nazywana jednostką astronomiczną. Oś Ziemi jest nachylona do płaszczyzny orbity pod kątem 66o33’. W konsekwencji, w ciągu roku oświetlenie Ziemi zmienia się- wyróżniamy pięć stref oświetlenia Ziemi: międzyzwrotnikową, średnich wielkości geograficznych (N i S) oraz okołobiegunowe (N i S), ich granice wyznaczają zwrotniki (Raka i Koziorożca) oraz koła podbiegunowe (N i S). Głównymi następstwami ruchu obiegowego są:
·         Występowanie stref oświetlenia Ziemi,
·         Występowanie astronomicznych pór roku,
·         Zmieniająca się droga ruchu Słońca po sklepieniu niebieskim w ciągu roku,
·         Zmieniające się w ciągu roku miejsce wschodu i zachodu Słońca,
·         Zmiana wysokości górowania Słońca w ciągu roku,
·         Wędrówka punktu podsłonecznego (miejsce na Ziemi, z którego Słońce widziane jest w zenicie) w ciągu roku,
·         Zjawisko dnia i nocy polarnej.

Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1435