Gleby i biosfera w Polsce
Data: 22-10-2012 o godz. 19:41:06
Temat: Nauka


Około  3/4  gleb stanowią gleby bielicowe, płowe i brunatne. Powstały one na piaskach polodowcowych i glinach zwałowych. Można je spotkać w każdej części Polski…

Bielice są słabej żyzności, a brunatne- średniej i dobrej. Mniejsze powierzchnie zajmują pozostałe gleby. W podmokłych pradolinach wytworzyły się gleby bagienne i pobagienne, generalnie trudne do uprawy. Niektóre z nich przekształciły się w bardzo żyzne czarne ziemie (spotykane od Sochaczewa po Równinę Pyrzycką i koło Wrocławia). W dolinach rzecznych dominują mady, szczególnie żyzne w dolnym biegu rzek (np. Żuławy Wiślane). Na wyżynach spotykamy średnio żyzne rędziny- gleby wykształcone na podłożu skał wapiennych i gipsowych . Najżyźniejsze czarnoziemy powstały na lessach w południowej Polsce (koło Tomaszowa Lubelskiego i Hrubieszowa, na zachód od Sandomierza, na wschód od Krakowa, na Płaskowyżu Głubczyckim). W górach występują kamieniste, mało żyzne gleby inicjalne.
Naturalną roślinność stanowią lasy mieszane. Aktualnie porastają one ok. 29% Polski. Najwięcej jest ich na północy, zachodzie i południu. Część środkowa i wschodnia jest szczególnie przekształcona rolniczo. Blisko 80% drzewostanu stanowią drzewa iglaste, głównie sosna, następnie świerk i jodła. Głównymi drzewami liściastymi są: dąb, jesion, buk, brzoza, olcha. Większy udział drzew liściastych spotykamy w lasach zachodnich. W zależności od składu gatunkowego lasu wyróżniamy: bory- najwięcej  na północy (głównie iglaste), grądy- najwięcej na zachodzie (różnogatunkowe, zwłaszcza liściaste), buczyna- najwięcej na południu (głównie buki), olsy i łęgi- w terenach podmokłych i wzdłuż rzek (olchy, wierzby, topole, jesiony). W górach występuje piętrowość roślin: regiel dolny (buki, jodły), regiel górny (świerk), kosodrzewina (krzewy górskie), łąki i hale (trawy), turnie (skały z porostami).

Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1426