Trzęsienia ziemi i wulkanizm
Data: 21-10-2012 o godz. 18:07:49
Temat: Nauka


Skorupa Ziemi nieustannie przemieszcza się w wyniku ruchów magmy w astenosferze. Jest to odczuwalne w postaci trzęsień ziemi i zjawisk wulkanicznych…

Obszarami szczególnej intensywności tych zjawisk są granice płyt litosfery (regiony sejsmiczne). Nieco mniejszą aktywnością wykazują się regiony leżące w pewnej odległości od granic płyt (regiony pansejsmiczne). Brakiem aktywności sejsmicznej wykazują się obszary leżące w środkowych częściach płyt litosfery (obszary asejsmiczne), jak generalnie Polska.
Trzęsienia ziemi są konsekwencją naprężeń i tarć, jakie występują pomiędzy poszczególnymi płytami litosfery lub ich częściami. Wulkanizm to efekt przedostawania się magmy z wnętrza Ziemi na jej powierzchnię. Jedno i drugie zjawisko zachodzi głównie na granicach płyt litosfery.
Lawa w strefie ryftowej jest rzadsza i bardziej zasadowa- tworzą się wulkany szczelinowe i tarczowe. W strefie subdukcji lawa jest kwaśna i gęsta. Powstają stożki wulkaniczne tworzące zwykłe wulkany warstwowe, a charakter ich wybuchu jest eksplozywny; towarzyszą mu emisje pyłów wulkanicznych i materiałów piroklastycznych. Dlatego wulkany strefy ryftowej mają łagodne stoki zbudowane z lawy bazaltowej, a stratowulkany dużo bardziej strome.

Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1425