Tkanki zwierzęce
Data: 24-09-2012 o godz. 20:50:53
Temat: Nauka


Tkanka to grupa podobnych komórek, przystosowanych do pełnienia konkretnej funkcji. Do tkanek zwierzęcych należą tkanki: nabłonkowa, mięśniowa, łączna i nerwowa…

Tkanka nabłonkowa pokrywa ciało zwierząt i wyściela ich narządy wewnętrzne. Zbudowana jest z jednej lub wielu warstw komórek ściśle do siebie przylegających. Wyróżniamy m. in.: nabłonek płaski, walcowaty, sześcienny, migawkowy.

Tkanka mięśniowa posiada zdolność do kurczenia i rozkurczania się. Wyróżniamy:
·         Mięsień gładki zbudowany z wrzecionowatych komórek posiadających jedno jądro położone centralnie. Buduje narządy wewnętrzne zwierząt, np. ściany jelit;
·         Mięsień poprzecznie prążkowany szkieletowy zbudowany z długich, cylindrycznych, tępo zakończonych komórek (włókien) zawierających wiele jąder położonych peryferyjnie. Buduje mięśnie szkieletowe;
·         Mięsień poprzecznie prążkowany sercowy zbudowany z wydłużonych, cylindrycznych, tępo zakończonych, rozgałęzionych komórek zawierających wiele jąder położonych centralnie. Buduje serce.
Tylko mięsień poprzecznie prążkowany szkieletowy kurczy się zależnie od naszej woli.

Tkanka łączna posiada obfitą substancję międzykomórkową, w której są zanurzone elementy morfotyczne, np. komórki. Tkanki łączne stałe to:
·         Tkanka kostna tworząca kości kręgowców. Podstawową jednostką budulcową tej tkanki są blaszki kostne, między którymi leżą jamki kostne z komórkami kostnymi zanurzonymi w substancji międzykomórkowej;
·         Tkanka chrzęstna budująca m. in. małżowinę uszną, krtań, tchawicę. Składa się z komórek chrzęstnych ułożonych po jednej, dwie lub trzy w jamkach chrzęstnych w substancji międzykomórkowej;
·         Tkanka tłuszczowa występująca głównie jako warstwa tłuszczowa podskórna. Komórki tłuszczowe w dużej części wypełnione są tłuszczem.
        
Tkanki łączne płynne to:
·         Krew zbudowana z płynnego osocza oraz krwinek czerwonych (erytrocytów), krwinek białych (leukocytów) i płytek krwi (trombocytów). Erytrocyty, zawierające hemoglobinę, transportują tlen i częściowo dwutlenek węgla. Leukocyty bronią organizm przed drobnoustrojami. Trombocyty biorą udział w procesie krzepnięcia krwi;
·         Limfa, zawierająca wodę, sole mineralne, białka, tłuszcze oraz duże ilości leukocytów, utrzymuje m. in. równowagę płynów ustrojowych w organizmie.

Tkanka nerwowa zbudowana jest z komórek nerwowych i tworzy układ oddechowy. Odbiera impulsy ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, przewodzi je do mózgu i rdzenia kręgowego oraz reguluje i koordynuje funkcjonowanie organizmu.

Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1389