Stopniowanie Przymiotników
Data: 10-06-2012 o godz. 19:21:13
Temat: Nauka


W tym artykule nauczymy się stopniować przymiotniki w języku angielskim...


Tworzenie stopnia wyższego i najwyższego.
Do jedno i dwusylabowych przymiotników w stopniu wyższym dodajemy końcówkę -er, a w najwyższym końcówkę -est.
Np. Long - Longer - Longest 

Do przymiotników składających się z trzech lub więcej sylab dodajemy przed przymiotnikiem w stopniu wyższym more, a najwyższym the most.

Są takie przymiotniki, które można stopniować na dwa sposoby. 
Przymiotniki clever, narrow, gentle, friendly.
Np. friendly - friendlier - friendliest .
friendly - more friendly - the most friednly


Stopnia wyższego przymiotników+ than.
Używamy, gdy chcemy porównywać rzeczy, osoby pod jakąś cechą.
Np. Janek is  older than James.
Oznacza to Janek jest wyższy od James'a.


Stopień najwyższy pozwala na porównanie większej ilości osób względem czegoś.
Np. Ann is the tallest girl in the class.
Oznacza to Ania jest najwyższa z klasy.


Konstrukcji as+ przymiotnik+ as używamy do dwóch osób jeżeli są do siebie podobni.
Np. Ann is as strong as David.
Ania jest tak silna jak Dawid.Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1359