Rodzaje literackie
Data: 06-06-2012 o godz. 17:20:36
Temat: Nauka


 Rodzaj to podstawowy sposób klasyfikacji dzieł literackich. Wyróżniamy 3 główne rodzaje literackie:

 • lirykę
 • epikę
 • dramat....

  Liryka - obejmuje utwory przedstawiające wewnętrzne przeżycia, uczucia. Osobą wypowiadającą się w takim dziele jest podmiot liryczny. W zależności od sposobu wyrażania myśli lirykę dzielimy na dwa rodzaje: lirykę bezpośrednią (gdy podmiot zwraca się do odbiorcy wprost, wypowiadając się często na swój temat) i lirykę pośrednią (kiedy podmiot nie ujawnia się, wyraża swoje myśli poprzez zdarzenia, opisy). W liryce świat przedstawiony nie istnieje samodzielnie, ale poznajemy go z perspektywy podmiotu lirycznego. Przykładowymi gatunkami są:

 • pieśń
 • sonet
 • tren
 • fraszka
 • psalm
 • oda
 • hymn.

 Epika - opowiada, opisuje. Podmiotem wypowiedzi jest narrator, zaś językiem wypowiedzi narracja, którą dzielimy na pierwszoosobową (kiedy narrator jest uczestnikiem zdarzeń i wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej) oraz trzecioosobową (gdy narrator nie bierze udziału w zdarzeniach, opisuje je tylko, jest wszechwiedzący). Tutaj świat przedstawiony obejmuje: miejsce i czas wydarzeń, bohaterów (głównych, drugoplanowych i epizodycznych), fabułę. Przykładowymi gatunkami są:

 • epos
 • powieść
 • opowiadanie
 • nowela
 • satyra
 • legenda.

 Dramat - obejmuje utwory przeznaczone zasadniczo do przedstawienia na scenie. W takim dziele literackim raczej nie występuje podmiot wypowiedzi (może ujawnić się przez didaskalia). Językiem wypowiedzi jest dialog lub monolog. Świat przedstawiony koncentruje się wokół wyraźnie zarysowanej akcji, a zdarzenia składające się na nią podzielone są na akty i sceny. Przykładowymi gatunkami są:

 • tragedia 
 • komedia.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1354