Notatka ułatwi Ci naukę
Data: 19-05-2012 o godz. 08:45:57
Temat: Publikacje


   Często ucząc się nie możesz zapamiętać ważnych dat, wydarzeń, reguł? Skorzystaj z notatki, mającej na celu przedstawienie najistotniejszych informacji w krótkiej formie...
   Notatka powstała z występujących w starożytności i średniowieczu glosów, czyli zapisków na marginesach, były to najczęściej komentarze, objaśnienia. Metoda ta, wraz z podkreśleniami do dziś jest świetnym sposobem zapamiętywania tego, co najważniejsze. Notatka może występować w różnej formie:


  • streszczenie - to skrócenie określonej partii tekstu, w taki sposób, by zawierała tylko najbardziej istotne informacje
  • plan - powinien być zwięzły, przedstawiony w punktach, odtwórczy (kiedy piszemy go na podstawie istniejącego już tesktu) lub twórczy (gdy piszemy plan własnego wypracowania)
  • tabela - świetna do porządkowania swej wiedzy, systematyzowania informacji
  • wykres - to schematyczny rysunek lub diagram, możemy stosować go m.in w naukach przyrodniczych 
  • mapa myśli - to pomysł Tony'ego Buzana (który twierdzi, że przy tworzeniu notatek tradycyjnych aktywna jest tylko lewa półkula mózgu), jest jednym z nowszych sposobów tworzenia notatki, ma na celu za pomocą kolorów, symboli, czy efektu trójwymiarowości rysunku uaktywnić również prawą półkulę. 

 

Powyżej przedstawione rodzaje notatek są świetnym sposobem do nauki, czy do utrwalania zdobytej wiedzy. Każdy musi jednak indywidualnie wybrać sobie najbardziej pasującą mu formę.Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1344