Gmina Błędów
Data: 07-05-2012 o godz. 18:47:41
Temat: Nauka


Powierzchnia Gminy Błędów stanowi znaczny udział w całej powierzchni powiatu grójeckiego. Powierzchnia ta wynosi 13 523 ha, z czego powierzchnia użytków rolnych wynosi 11 816 ha...


Powierzchnia Gminy Błędów stanowi znaczny udział w całej powierzchni powiatu grójeckiego. Powierzchnia ta wynosi 13 523 ha, z czego powierzchnia użytków rolnych wynosi 11 816 ha (co stanowi 88% powierzchni całej gminy). Procentowy udział użytków rolnych w stosunku do powierzchni całej gminy przedstawia się następująco:

·         88% - powierzchnia użytków rolnych

·         12% - pozostała powierzchnia Gminy Błędów

 

Wśród wszystkich użytków rolnych wyróżniamy: grunty orne, sady i trwałe tereny zielone.

 

Ogólna liczba gospodarstw w naszej gminie wynosi 2000, z czego wyróżniamy 356 podmiotów gospodarczych:

 

·         18% - podmioty gospodarcze

·         82% - reszta gospodarstw

 

 

 

 

Rolnictwo ma duży procentowy udział w budżecie całej gminy.

 

Rolnictwo

 

Lata

Wpływ kwota w zł.

Udział w budżecie gminy (w %)

2000

740.988,-

9,81

2001

919.016,-

9,25

2002

952.980,-

9,07

       

 

 

  1. Wszystkie te dane w doskonały sposób dowodzą, że Gmina Błędów jest rejonem głównie rolniczym, z czego największą powierzchnię zajmują sady. Sadownictwo jest wiodącą działalnością w gminie ze względu na korzystne warunki, m.in. ukształtowane warunki produkcji ogrodniczej w rejonie grójecko- wareckim (sadownictwo), bliskie rynki zbytu, koncentrację nasadzeń drzew owocowych (60% powierzchni zajmują sady).


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1334