Konstytucja 3 Maja
Data: 29-04-2012 o godz. 14:36:51
Temat: Nauka


Konstytucja 3 Maja została ustanowiona w 1791 roku. Obecnie przyjmuje się, że była ona pierwsza w Europie, a druga na świecie. Jej celem było uregulowanie norm prawnych.  

Zaprojektowana została do zlikwidowania wad systemu politycznego. Konstytucja miała wyprzeć anarchię, popieraną przez część kraju. Jej główne postanowienia to:

 

  • Zniesienie wolnej elekcji.
  • Zniesienie „Liberum Veto”.
  • Ograniczenie roli senatu.
  • Gwarancja tolerancji religijnej.
  • Wprowadzenie dziedziczności tronu.
  • Wprowadzenie zasady podejmowania uchwał większością głosów.
  • Wprowadzenie trójpodziału władzy.
  • Wprowadzenie odpowiedzialności rządu przed sejmem.
  • Rozszerzenie praw mieszczan.
  • Na czele rządu postanowiła króla Straży Praw.

 

Współtwórcami Konstytucji byli H. Kołłątaj, I. Potocki, Stanisław August Poniatowski. Przetłumaczono ją także na język litewski. Przyjęcie Konstytucji spowodowało nienawiść i wrogość sąsiadów Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Została obalona w 1792 przez konfederację targowicką i interwencję rosyjską. Podczas wojny o Konstytucję, Polska została zdradzona przez swojego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II, a także została pokonana przez Imperium Rosyjskie. W 1795 Polska utraciła niepodległość i przez 123 lata była pod zaborami Prusów, Austrii i Rosji. 

 

 Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1329