Czas Present Perfect
Data: 04-03-2012 o godz. 19:50:43
Temat: Nauka


Na pewno każdy z Was zetknął się kiedyś z czasem Present Perfect.
W tym artykule nauczymy Was używać tego czasu....

Zdania twierdzące:
Podmiot+ has/have+ czasownik+ reszta zdania.
I have lived in Poland for 12 years.
Zdania pytające:
Have/Has+ podmiot+ czasownik+ reszta zdania?
Have you lived in Poland for 12 years?
Przeczenia:
Podmiot+ haven't/hasn't+ czasownik+ reszta zdania.
I haven't lived in Poland for 12 years.
Tego czasu używamy:
-do opisywania czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają nadal;
-do opisywania czynności przeszłych, których skutki widzimy;
-do opisywania czynności, które miały miejsce w nieokreślonym momencie w przeszłości;
-w odniesieniu do jakiegoś przeżycia lub doświadczenia;
-z określeniami "today, this morning/afternoon" itd.
Already/Yet/Just
"Already" używamy w zdaniach twierdzących i pytających.
"Yet" używamy w zdaniach pytających (już), przeczeniach (jeszcze).
"Just" używamy w zdaniach twiedzących.
For/Since
"For" używamy, gdy chcemy powiedzieć, od jak dawna coś trwa lub jak długo.
"Since" używamy, by wskazać moment, od którego trwa dana czynność lub stan.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1309