2012 rokiem Janusza Korczaka
Data: 23-02-2012 o godz. 17:22:40
Temat: Kultura


Janusz Korczak, a właściwie Henryk Goldszmit urodził się 22 czerwca 1878 lub 1879 roku. Zmarł w sierpniu 1942 roku. Był pisarzem, pedagogiem, lekarzem i działaczem społecznym. Pochodził z rodziny żydowskiej...
Od 1912 – 1942 roku był dyrektorem Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie.  Od 1919 roku został także współorganizatorem zakładu wychowawczego dla dzieci polskich „Nasz Dom”. Stale współpracował z wieloma czasopismami, m.in. „W słońcu”, „Szkoła Specjalna”. W 1926 roku założył pierwsze i jedyne w swoim rodzaju czasopismo dla dzieci „Mały Przegląd”, redagowane wraz z dziećmi. Korczak był także autorem popularnych „pogadanek” radiowych zwanymi „gadaninkami Starego Doktora”. W sierpniu, mimo szansy opuszczenia getta, pozostał ze swoimi podopiecznymi. Zginął wraz z nimi wywieziony do obozu zagłady w Treblince. 

Janusz Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka, zwracał szczególną uwagę na nierówno prawną pozycję dzieci w społeczeństwie, ich niewolniczą zależność od dorosłych. Domagał się by uznano, że dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem od dnia narodzin, na każdym etapie swojego istnienia i ma prawo być sobą. Zawarł swoje poglądy przede wszystkim w tetralogii „Jak kochać dziecko” i programowym utworze „Prawo dziecka do szacunku”, a także w wielu innych pracach.

Korczak był oryginalnym pisarzem dla dzieci i  o dzieciach do najbardziej znanych utworów należą adresowane do dzieci powieści „kolonijne", dylogia o Królu Maciusiu. Jego twórczość obejmuje także powieści społeczne, satyrę obyczajową, prozę poetycką, utwory dramatyczne, zachował się także jego Pamiętnik z getta, który został wydany w 1958 roku.  

Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1301