Czas Past Perfect
Data: 04-12-2011 o godz. 11:24:08
Temat: Nauka


           Czas Past Perfect jest kolejnym z grupy czasów perfect w języku angielskim. Jest on czasem, który nie jest tak często stosowany jak np.: Present Simple czy Present Perfect, jednak to istotny element gramatyki angielskiej.

 


Czas Past Perfect jest głównie stosowany jako czas zaprzeszły ilustrujący odległość w czasie dwóch wydarzeń przeszłych .

Konstrukcja czasu Past Perfect.

Zdanie twierdzące:
Podmiot + had + czasownik w formie past participle + reszta zdania
Czasownik posiłkowy had ma w tym czasie tylko jedną formę i jest taki sam dla wszystkich osób .

Przykładowe zdanie twierdzące:
-She had finished all her work when the phone rang .
(Skończyła całą pracę , kiedy zadzwonił telefon.)

Pytania:
Had+ podmiot + czasownik w III-ciej formie + reszta zdania
Pytania tworzymy za pomocą inwersji.

Przykładowe pytanie:
-Had James done his homework when you come?
(Czy James odrabił już pracę domową , kiedy przyszedłeś? )

Przeczenia:
Podmiot + had+ not + czasownik w III-ciej formie + reszta zdania
Forma skrócona do had not to hadn"t .

Przykładowe przeczenie:
-We had not visited Berlin before we met.
(My nie zwiedziliśmy Berlina zanim się poznaliśmy.

Stosowanie czasu Past Perfect  .
Czasu Past Perfect stosujemy , aby wyrazić następujące  aspekty:
1. Jako czas zaprzeszły , kiedy podkreślamy , że jedno zdarzenie z przeszłości miało miejsce wcześniej niż drugie 
np.:When we arrived at the station the train had already left.
(Kiedy przybyliśmy na stację  pociąg już odjechał.)

Podkreślamy , że odjazd miał miejsce wcześniej niż przybycie na stację.

2. Jako przeszły odpowiednik czasu Present Perfect . Stosowany jest na przykład w mowie zależnej.
np.: I had always believed that people were bad, but then I changed my mind.( Zawsze myślałem, że ludzie są źli , ale potem zmieniłem zdanie.)

Wyrażenia , które często spotykane są w czasie Past Perfect:
-before
-after
-already
-just
-for
-since
-till
-until
-by the time
-never etc.

Zadanie:
1. I had do walk home becouse I..missed....(miss) the last bus .
2. She had not eaten such a bad meal since she ...left...(leave) prison.
3. Had you looked a lot of police photographs before you ...recognised...       (recognise) the robber ?


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1266