Nasza Planeta a rolnictwo
Data: 03-11-2011 o godz. 22:35:52
Temat: Publikacje


            W naszej najbliższej okolicy jest dość duże skażenie środowiska. Związane jest to z działem gospodarki – rolnictwem.

Więcej na ten temat w dalszej części artykułu...


          Najbardziej skażone są gleby. Rolnicy chcą, żeby ich drzewa owocowe, krzywy lub krzewinki wydały obfite plony. Niesyty do tego używają zbyt dużych ilości nawozów sztucznych. One powodują zubożenie gleb przez zredukowanie naturalnych składników mineralnych znajdujących się w podłożu. Nawozy sztuczne zawierają w swoim składzie między innymi: azot, fosfor, potas. Po pewnym czasie rośliny zamiast rosnąć coraz lepiej, marnieją. Na domiar złego giną organizmy żywe mieszkające w litosferze np. dżdżownice odpowiedzialne za spulchnianie ziemi. Dużo rolników używa chemicznych środków owadobójczych. Przez nie również giną zwierzęta, które m.in. pomagają zakwitnąć roślinom. Duże maszyny rolnicze wydzielają ogromne ilości dwutlenku węgla. Dostaje się on do atmosfery powodując kwaśne deszcze. Taki opad atmosferyczny degraduje środowisko lądowe.

            Również ogromnym problemem jest zanieczyszczenie hydrosfery. Jak powyżej wspomniałam, może być ono spowodowane nadmiernym wydzielaniem się dwutlenku węgla do atmosfery, powodującym kwaśne deszcze. Ale nie tylko. Duży kłopot sprawiają ścieki. Oczyszczania ścieków w Błędowie jest zbyt mała, by móc klarować wszystkie odpady m.in. kanalizacyjne. Część z nich dostaje się do Mogielanki i tym samym zabija wszystkie stworzenia wodne, które znajdują się w tym zbiorniku lub powoduje ich mutację. Wcześniej wspomniane nawozy sztuczne, także szkodzą środowisku wodnemu. Często dostają się do stojących zbiorników wodnych takich jak stawy i powodują zakwit glonów. W ten sposób woda zostaje pozbawiona tleny i również w niej giną wszelkie stworzenia. Każda studnia głębinowa wykopana na naszym terenie powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych. W czasie suszy, często są one używane. Pobierają one dużo wody i dlatego powstaje deficyt wody pitnej (brak wody w przydomowych studniach). Wszystkie podane w tym akapicie zagrożenia środowiska w naszej okolicy powodują brak wody zdatnej do picia – albo jej nie ma, albo jest zanieczyszczona.

            W naszym otoczeniu można zaobserwować ogromną gamę zanieczyszczeń atmosfery. Głównie one powodują skażenie innych środowisk życia. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. Dwutlenek węgla można spotkać przy spalaniu paliw, ale również ten związek widzialny jest z przydomowych palenisk lub kotłowni. Przy spalaniu paliw może również powstać groźny dla wszystkich organizmów żywych dwutlenek siarki. Tleni azotu powstają w procesach produkcyjnych np. przy produkcji słodyczy w Fabryce „Ferraro”. Pyły są produktami spalania m.in. węgla kamiennego lub brunatnego w piecach w naszych domach. Również wiele szkodliwych substancji gazowych wydziela się przy „dbaniu” o sady. Są to zazwyczaj chemiczne środki ochronne przed szkodnikami. Nie tylko niszczą one małe owady, ale również zatruwają atmosferę. Przez nie stosowanie specjalnych środków bezpieczeństwa można nabawić się wielu chorób dróg oddechowych.

            Wyżej podane przykłady zanieczyszczeń najbliższego nam otoczenia to tylko niektóre z wielu. Niestety skutki tych zanieczyszczeń nie są zgubne tylko dla roślin lub zwierząt, ale także dla ludzi. Wywołują one szereg różnych chorób.Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1247