PAST SIMPLE
Data: 30-03-2011 o godz. 20:31:37
Temat: Nauka


                  Chcesz być mistrzem języka angielskiego?
To nie problem, jednak teraz, aby dojść do celu musisz znać także czasy. Jednym z nich jest Past Simple - czas przeszły prosty.


                  Aby opanować ten temat przeczytaj dalszą część tego artykułu...Zapraszam!


Czas Past Simple opisuje zdarzenia z przeszłości, które odbyły się w wyznaczonym czasie.

Czasowniki:
do tworzenia wypowiedzeń w czasie Past Simple używamy czasowników nieregularnych- II formy bądź czasowników w formie podstawowej z odpowiednią końcówką (-ed , -d),
np.: play - played
       phone - phoned
Jeżeli występuje czasownik jednosylabowy, to ostatnią literę podwajamy i dodajemy końcówkę -ed,
np.: rob - robbed
Zaś w przypadku czasowników zakończonych spółgłoską i "y" , opuszczamy "y" i dodajemy końcówkę -ied,
np.: study - studied

Tworzenie:

ZDANIA TWIERDZĄCE:
Osoba + Czasownik w formie podstawowej z końcówką -d lub -ed / czasownik nieregularny II forma + określenie czasu.

She finished univeristy last year.

ZDANIA PRZECZĄCE:
Osoba + did not / didn't + czasownik w formie podstawowej + określenie czasu.

She didn't finish iniversity last year.

ZDANIA PYTAJĄCE:
Did + osoba + czasownik w formie podstawowej + określenie czasu.

Did she finish university last year?

Określenia czasu w Past Simple:
  • yesterday morning/ evening
  • last night/ week
  • two weeks/ a month ago
  • in 1991, 1998 itp.
Spis czasowników nieregularnych (irregular verbs) znajdziesz na stronie internetowej pod adresem: http://czasowniki.zyjespox.com/

Ex.1.
Podkreśl brakujące części.
1.She (spoke / speaked) two languages.
2.John was a pilot. He (flyed / flew) a plane.
3.They (learn / learned / learning / learnd) English.
4.We (went / goed / going) to the cinema.
5.She (doesn't speak / don't speak / didn't speak) two languages.
6.Henry (didn't like / didn't liked) football.
7.I (didn't prefer / didn't preferred / don't prefer) tea to coffee
8.(Did / Does) she (speak / speaking) two languages?
9.(Was / Were) Paul the student?
10.I (preferred / prefer / prefered ) tea to coffee.

Życzę miłej nauki! ;)


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1180