Mowa niezależna i mowa zależna
Data: 29-03-2011 o godz. 20:11:12
Temat: Nauka


                Chcesz sobie powtórzyć materiał z  języka angielskiego. To atykuł specjalnie dla ciebie!!! Teraz przybliżymy sobie mowę zależną i niezależną.

               Więcej informacji w dalszej części artykułu....


W mowie zależnej przekazujemy sens czyjejś wypowiedzi, ale bez jej dokładnego przytaczania. Ponieważ niczego nie cytujemy, cudzysłów jest zbędny. Przekazując treść wypowiedzi używamy czasownika say lub tell. W odróżnieniu od języka polskiego, spójnik that można w języku angielskim opuścić.


Czasowniki say i tell

Czasownika say
używamy w mowie zależnej:

- bez przyimka to, jeśli nie wymieniamy osoby, do której jest skierowana wypowiedź
- z przyimkiem to, jeśli wymieniamy osobę, do której skierowana wypowiedź.
Czasownika tell używamy w mowie zależnej bez przyimka to.

Jeżeli czasowniki  wprowadzający say lub tell użyty jest w czasie przeszłym, czasowniki w zdaniu podrzędnym zmieniają swoją formę.
Mowa zależna – Past Simple
Mowa niezależna -  Present Simple

Wyrażenia z czasownikami say i tell.
Say: say good mornig/afternoon: say something/nothing; say so; say to oneself; say please/sorry/thank you itp.
Tell: tell the truth; tell a lie; tell a secret; tell a story; tell the time itp.

Mam nadzieje, że przypomnieliście sobie ten temat z lekcji języka angielskiego.

Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1179