Pytania szczegółowe
Data: 27-03-2011 o godz. 20:11:09
Temat: Nauka


        Chcesz być arcymistrzem jęyka angielskiego!!! To artykuł dla ciebie stworzony! Dotyczy on pytań szczegółowych z tegoż języka.

         Więcej informacji w dalszej części artykułu...


           Pytania szczegółowe zaczynają się od zaimka pytającego, takiego jak who, what, where, when, itp., po których stoi czasownik posiłkowy lub modalny oraz podmiot.

zaimek pytający + czasownik posiłkowy lub modalny + podmiot

Pytania szczegółowe zadajemy, pytają o:
- osoby: who/whose
- rzeczy: what/which
- miejsca: where 
- czas: when/how long(ago)/how often
- ilość lub liczbę: howe much/how many
- sposób: how
- przyczynę: why
- wiek: how long
- odległość: how far
  
What + rzeczownik / czsownik posiłkowy / czasownik modalny

Konstrukcji tej używamy, pytając o osobę lub rzecz spośród nieograniczonej liczby osób lub rzeczy.

Which + rzeczownik / czasownik posiłkowy / one / ones

Konstrukcji tej używamy, pytając o osobę lub rzecz wybraną z ograniczonego i określonego zbioru osób lub rzeczy.

How + przymiotniki / przysłówek / much / many / czasownik posiłkowy

Konstrukcji tej, używamy, pytając o sposób, ilość lub liczbę.

Mam nadzieje, że przypomnieliście sobie konstrukcję pytań szczegółowych.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1177