Rekolekcje wielkopostne
Data: 24-03-2011 o godz. 13:09:27
Temat: Uroczystości szkolne


W dniach 16 – 18 marca b.r. uczniowie naszej szkoły przeżywali rekolekcje wielkopostne. Przewodnikiem w wędrówce przez ich pustynię życia był ks. Artur Sobótka.
„Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 16-17)

Więcej informacji w dalszej części artykułu...Pierwszy dzień poświęcony był zagadnieniu wiary, która jest nie tylko gwarantem bliskiej relacji człowieka z Bogiem, ale również gwarantem życia w ogóle, o czym mówił rekolekcjonista przedstawiając postaci młodych ludzi, których wiara w pewnym momencie zeszła na ostatnie miejsce systemu wartości, ale też takich osób, które po dotknięciu dna i odbiciu się od niego, zaczęły żyć wiarą głęboką i szczerą. Z wiarą łączy się największa bolączka człowieka – grzech.
Temu właśnie problemowi poświęcony był drugi dzień rekolekcji. Nie było to jednak nauczanie pesymistyczne, bo miało ono doprowadzić uczniów do osobistej refleksji, rachunku sumienia i pokornego zgięcia kolan przy sakramencie miłości, jakim jest spowiedź. Z umocnioną wiarą i czystym sumieniem, można było w sposób szczególny skupić się wokół głównej i najważniejszej Osoby na tych rekolekcjach – Jezusa. Dlatego też centralnym punktem ostatniego dnia a zarazem uwieńczeniem trzydniowej wędrówki przez pustynię życia była Msza św., która jest bezkrwawą Ofiarą składaną nieustannie na ołtarzu za nas samych…

Nastawienie uczniów, które dało się poniekąd zaobserwować w zachowaniu (również w kościele) było różne, zazwyczaj jednak adekwatne do miejsca i okoliczności. Cieszył mnie fakt, że gimnazjaliści wraz z absolwentami szkoły czynnie angażowali się w pomoc w prowadzeniu rekolekcji – chociażby poprzez animowanie spotkań, śpiew i asystowanie w czasie liturgii czy drogi krzyżowej.
Pan Bóg daje każdemu z nas wyjątkowy czas, jakim są rekolekcje… Wiążą się z tym i łaski, które na nas spływają… Czy z nich skorzystamy – zależy tylko od nas…


ks. Piotr Kodym


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1175