Wyrażanie przyszłości: 'will' i 'to be going to'
Data: 01-02-2011 o godz. 19:22:20
Temat: Nauka


Zostanę lekarzem, ale jak to powiedzieć w języku angielskim ?
Artykuł o wyrażaniu przyszłości rozwieje te wątpliwości.

Szczegół w dalszej części...


Formy will używamy:
* gdy mówimy o decyzji podjętej w chwili mówienia o niej: I'll answer the phone.
* gdy (w oparciu o nasze przemyślenia) przewidujemy, co może się wydarzyć w przyszłości: I don't think computers will replace people.
* ze zwrotami: I hope, I think, I believe, I promise, I'm afraid, I'm sure, probably, certainly. Np.: I hope he won't be late.

Zdanie twierdzące:
I/You/He/She/We/They will do it tomorrow.

Zdanie przeczące:
I/You/He/She/We/They will not/won't do it tomorrow.

Pytanie:
Will I/you/he/she/we/they do it tomorrow?

Krótkie odpowiedzi:
Yes, I/you/he/she/we/they will.

Forma going to wyraża:
* plany, zamiary: I'm going to be a doctor.
* przewidywania dotyczące przyszłości (formowanie na podstawie tego, co widzimy): It's cloudy. It's going to rain.

Zdania pytające, przeczące i twierdzące tworzymy tak, jak w czasie Present Continous.

Życzę, by wyrażanie przyszłości łatwo wchodziło do głowy. : )


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1151