Cesarstwo bizantyńskie
Data: 20-01-2011 o godz. 20:41:13
Temat: Nauka


     Bizancjum jest to inaczej cesarstwo wschodniorzymskie, które zdołało obronić się przed najazdem barbarzyńców. Było dość silnym cesarstwem, gdyż zarządzali nim silni władcy.


Więcej na ten temat w dalszej części artykułu...


         Bizantyńczycy nazywali siebie Rzymianami, a stolicę swojego państwa (Konstantynopol) -Nowym Rzymem. Językiem urzędowym przez dłuższy czas była łacina. Cesarstwo to trwało ponad tysiąc lat.

         Stolicą cesarstwa był wspomniany wcześniej Konstantynopol (dzisiejszy Stambuł), który został założony w IV w. n.e. przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Miasto było położone w dogodnym miejscu. Dzięki temu miasto czerpało znaczne zyski z handlu. W stolicy znajdował się pałac cesarski. Oprócz tego w  stolicy znajdowały się: kaplice, klasztory, kościół pod wezwaniem Mądrości Bożej (Hagia Sophia), hipodrom (miejsce wyścigów konnych).

        Władza w cesarstwie wschodniorzymskim  należała do cesarza. Najwybitniejszym cesarzem był Justynian I Wielki, panujący w latach 527-565. Za jego panowania uporządkowano prawa rzymskie. W ten sposób powstał Kodeks Justyniana. W cesarstwie bizantyńskim ważną rolę odgrywał kościół. Odprawiano tam wspaniałe ceremonie religijne. W Bizancjum tworzyli wybitni uczeni, pisarze, architekci, malarze.

        Mam nadzieję, że mój artykuł przyda się komuś w nauce i pomoże przyswoić wiedzę o tym cesarstwie.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1143