CZASOWNIKI MODALNE (MODAL VERBS)
Data: 08-01-2011 o godz. 11:53:35
Temat: Nauka


           Jak powiedzieć w języku angielskim o swoich umiejętnościach, poprosić o pozwolenie, jak udzielić rady?

           W tym artykule wyjaśnię na czym polega użycie czasowników modalnych...


Czasownik modalny to czasownik, wyróżniający się tym, że musi po nich wystąpić czasownik w bezokoliczniku.
Na przykład:
1. Lubię jeść. Lubię Iwonę.
Czasownik "lubić" to czasownik modalny, ponieważ używamy po nim zarówno czasownika jak i rzeczownika.
2. Muszę jeść. Muszę Iwonę.
Czy to drugie zdanie jest zrozumiałe? Nie wiemy przecież co on musi Iwonie zrobić i oczekujemy tej informacji. Oznacza to, iż czasownik "musieć' wymaga zawsze innego czasownika w bezokoliczniku, to znaczy, że jest CZASOWNIKIEM MODALNYM.

Can('t), could(n't), should(n't), must(n't).

Can używamy, gdy:
* mówimy o swoich umiejętnościach: I can swim.
* prosimy o pozwolenie lub udzielamy pozwolenia: Can I use your car?, You can use my pen,
Can't używamy, gdy:
* mówimy o braku umiejętności: He can't write. He is only 3.
* nie pozwalamy na coś: You can't go there.
Could(n't) używamy, gdy:
* mówimy o umiejętnościach z przeszłości: I could ride a bike when I was 6. I couldn't swim when I was a child.
* w uprzejmy sposób pytamy o pozwolenie, wyrażamy prośbę lub prosimy o udzielenie informacji: Could I use your telephone?, Could you help me?, Could you tell me the way to the railway station?
Should(n't) używamy, gdy:
* udzielamy rad lub sugerujemy zrobienie czegoś: You shouldn't work so hard. You should tell her the truth.
Must używamy, gdy:
* mówimy o nakazach lub obowiązkach: You must be on time. You must clean in your room.
Mustn't używamy, gdy:

* wyrażamy zakaz: You mustn't feed the animals when you are in the zoo.


Po omówieniu tego tematu życzę miłej pracy z czasownikami modalnymi. :)


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1135