STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW (THE COMPARATIVE AND SUPERLATIVE OF ADJECTIVES)
Data: 16-10-2010 o godz. 15:44:31
Temat: Nauka


            Chciałbyś napisać wspaniałe wypracowanie w języku angielskim, ale nie wiesz, jak się stopniuje przymiotniki? Język angielski nie jest aż tak bardzo trudny jak się niektórym wydaje, wystarczy dobrze zabierać się do nauki.

W tym artykule masz szansę dowiedzieć się więcej na ten temat.


Przymiotnik angielski ma taką samą formę we wszystkich osobach l.poj. i mnogiej, np. an old man/woman/tree/men/woman/trees. Jedyną zmianą formy, jakiej podlegają przymiotniki jest stopniowanie.

Przymiotniki stopniują się regularnie i nieregularnie

1. Stopniowanie regularne
W przymiotnikach regularnych stopień wyższy i najwyższy tworzy się na dwa sposoby. Sposób stopniowania zależy od liczby sylab w przymiotniku:
a) przymiotniki jedno i dwu sylabowe:
   - stopień wyższy:
stopień równy +  -er/-r ,
 np.: dark (stopień równy) + -er = darker (stopień wyższy)
       simple (stopień równy) + -r = simpler (stopień wyższy)
   - stopień najwyższy:
stopień równy + -est/-st,
 np.: dark (stopień rówyny) + -est = darkest (stopień najwyższy)
        simple (stopień równy) + -st = simplest (stopień najwyższy)
b) przymiotniki dwu i wielosylabowe:
  - stopień wyższy:
more  + stopień równy,
np.: more + beautiful (stopień równy) = more beautiful (stopień najwyższy)
  - stopień najwyższy:
the most + stopień równy,
np.: the most + beautiful (stopień równy) = the most beautiful (stopień najwyższy)

Pisownia niektórych przymiotników, stopniowanych za pomocą końcówek - er i -es:
    * przymiotniki zakończone na spółgłoskę + y,zmieniamy y na i, np.:
 busy - busier - the busiest;
    * przymiotniki zakończone na pojedynczą spółgłoską następującą po krótkiej samogłosce
      podwajamy końcową spółgłoskę, np.: big - bigger -the biggest.

2. Stopniowanie nieregularne
W języku angielskim jest kilka przymiotników, które trzeba zapamiętać, ponieważ nie stopniują się one według powyższych reguł. Oto one:

good (dobry)-better (lepszy)           -the best (najlepszy)
bad (zły)      -worse (gorszy)           -the worst (najgorszy)
little (mały)  -less (mniejszy)           -the least (najmniejszy)
far (daleki)   -farther/further (dalszy)-the farthest/the furthest  (najdalszy)
near (bliski)  -nearer (bliższy)          -the nearest (najbliższy)
late (późny)  -later/latter (późniejszy)-the latest (najnowszy- ostatni w czasie)/the last (ostatni- w kolejności)
old (stary)    -older/elder (starszy)     -the oldest (najstarszy- wiekiem)/ the eldest - najstarzy (rangą, w rodzinie)

 Na koniec podam kilka przykładów ułatwiających zrozumienie tego tematu:
small - smaller - the smallest = mały - mniejszy - najmniejszy
exciting - more exciting - the most exciting = fascynujący - bardziej fascynujący - najbardziej fascynujący
modern - more modern - the most modern = nowoczesny - nowocześniejszy - najnowocześniejszy
tall - taller - the tallest = wysoki - wyższy - najwyższy

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu każdy będzie potrafił stopniować przymiotniki na piątkę.
Życzę miłej nauki!

Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1092