Czas Present Continuous
Data: 06-10-2010 o godz. 20:37:19
Temat: Nauka


Chcesz być mistrzem języka angielskiego? Oto małe przypomnienie na temat Czasu Present Continuous.

Więcej na ten temat w dalszej części artykułu...


Krótko i najprościej do nauki o czasie Present Continuous:

Czasu Present Continuous używamy :
-do opisywania czynności , które odbywają się w chwili , której mówimy

                       np: I'm watching TV now.

- do opisywania czynności , które odbywają się obecnie , ale nie koniecznie
    wtedy , gdy o nich mówimy

                       np: I'm studying harde these days.

- do opisywania planów na przyszłość , gdy wiemy kiedy i gdzie się odbędą

                       np: I'm going to Warsaw tomorrow at 5.
                                

                                         Zdanie twierdzące


Podmiot + ' to be + czasownik z - ing

                               np: She is singing at the moment.

                                       
                                             Przeczenie


Podmiot + 'to be' + not + czasownik z -ing

                             np: She isn't singing at the moment.


                                            Pytanie


'to be' + podmiot + czasownik z -ing

                            np: Is he playing football ?
                                  Yes, he is.
                                  No, he isn't.

Określenia czasu:

now-teraz
tomorrow-jutro
today-dziś
at the moment-w tym momencie
at present-obecnie


Mam nadzieję , że spodobał Wam się mój artykuł. Miłej nauki i powodzenia na klasówkach.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1086