17 września- Napaść ZSRR na Polskę
Data: 17-09-2010 o godz. 15:42:56
Temat: Publikacje


       
         Dzisiaj, czyli 17 września przypada 71 rocznica napaści ZSRR na Polskę.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dalszej części artykułu...  


        ZSRR zobowiązało się do wystąpienia przeciw Polsce na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow. Gdyby III Rzesza znalazła się w sytuacji wojny z Polską. Przygotowania do działań wojennych, rozpoczęły się pod koniec sierpnia 1939 roku. Borys Szaposznikow - szef Sztabu Generalnego Armii Czerwonej opracował plan działania. Armia Czerwona na pozycjach wyjściowych znalazła się 13 września. Wieczorem, dnia 16 września do oddziałów przy strefie przygranicznej dotarła tajna wiadomość o treści: "Uderzać o świcie siedemnastego". Napad ZSRR doprowadził do ogromnych prześladowań ludności. Do niewoli Armia Czerwona wzięła 250 tysięcy żołnierzy, w tym 18 tysięcy oficerów, przypuszcza się że 7 tysięcy żołnierzy zginęło po wtrąceniu do niewoli. Na polu bitwy zginęło około 3 tysięcy żołnierzy, a około 10 tysięcy było rannych.
        Następstwem napaści Związku Radzieckiego na nasz kraj, były represje wobec ludności cywilnej zamieszkującej wschodnie tereny Polski. Grabiono nasz majątek Narodowy i dobra prywatnych obywateli. Masowo wywożono w głąb ZSRR nawet całe zakłady przemysłowe, samochody, wagony, lokomotywy, maszyny i instalacje fabryczne. Okradziono biblioteki, muzea, archiwa i prywatne kolekcje dzieł sztuki. Źródła historyczne podają, że w okresie od 1939 do 1945 wywieziono do przymusowych więzień od 550 tysięcy do 1,5 miliona Polaków w głąb Związku Radzieckiego.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1067