Przedimki (Articles)
Data: 10-09-2010 o godz. 20:10:22
Temat: Nauka


 Często w języku angielskim pisząc wypracowanie większość z was zastanawia się jakiego przedimka użyć przed danym rzeczownikiem. W dalszej części tego artykułu przedstawię informacje o przedimkach stosowanych w języku angielskim.


Przedimki zawsze występują z rzeczownikiem.

Przedimki dzielą się na trzy grupy :

1.Przedimek nieokreślony (The indefinite article)

Występuje on w postaci:
a- przed wyrazami zaczynającymi się od spółgłoski (w wymowie)
an- przed wyrazami zaczynającymi się od samogłoski (w wymowie).
Jego zastosowanie polega na używaniu go z rzeczownikami występującymi w l. poj. wtedy, kiedy mówimy o tych rzeczownikach po raz pierwszy, np. I've got a car.

Występuje on także w następujących sytuacjach:
 • jako element orzecznika w zdaniach: She is a dentist. He is an actor,
 • w pewnych wyrażeniach liczebnikowych i liczebnikach: a pair, a couple, a dozen, a thousand, etc.,
 • przy podawaniu prędkości, częstotliwości jakiejś czynności lub ceny towaru: The car went 50 miles an hours. We go to the cinema twice a month. These apples are pounds a kilo,
 • w wykrzyknikach (konstrukcja such a.../ what): Such a silly boy! What a nice jumper!,
 • przed nazwiskiem w znaczeniu "jakiś" bądź "niejaki": a Mrs Black, a Mr Wilson,
 • w połączeniach z little/few: I have a few frienda, a little time,
 • w niektórych stałych wyrażeniach: to have a pain, to have a headache,
 • w zdaniach przeczących jako odpowiednik polskiego "ani jednego": I didn't understand a word.

2. Przedimek określony (The definite article)
Przedimka określonego używamy w l. mn. jak i w l. poj., może występować on przed rzeczownikami policzalnymi oraz niepoliczalnymi.

Przedimka "The" używamy w następujących sytuacjach:
 • gdy wspominamy o rzeczach , o których była wcześniej mowa: I've got a cat. The cat is black and fluffy,
 • przed rzeczownikami jedynymi w swoim rodzaju: the sun,
 • przed nazwami mórz, rzek, oceanów, pasm górskich, pustyń, kanałów, grup wysp, instrumentów muzycznych: the Tatra, the Sahara desert, etc.,
 • przed rzeczownikami określającymi narodowość oraz w odniesieniu do rodzin: the Japanese, the Browns,
 • przed tytułami: the Queen,
 • przed nazwami własnymi: budynków, teatrów, hoteli, statków, dzienników, tygodników: the Theatre Royal, the Batory, the Times.

3. Przedimek Zerowy (No (zero) article)
Przedimek zerowy jest to umowna kategoria gramatyczna, oznaczająca brak występowania jakiegokolwiek przedimka.

Przedimki nie występują przed:
 • imionami oraz imionami z nazwiskami: Jack, Polly Brown,
 • nazwami państw, które wyrażone są rzeczownikiem własnym: Poland, England,
 • nazwami miast: Warsaw, New York,
 • nazwami dyscyplin sportowych: tennis,
 • nazwami posiłków: dinner, breakfast,
 • nazwami środków transportu, które są poprzedzone słowem 'by': by bus, by car.


Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu nikt nie będzie się zastanawiał  w jakiej sytuacji użyć odpowiedniego przedimka.

Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1064