Oddziaływania jądrowe
Data: 04-06-2010 o godz. 12:51:02
Temat: Nauka


   
   W mikroświecie występuje m.in. rodzaj oddziaływań elementarnych, których nie możemy zaobserwować bezpośrednio, ale wiele zjawisk świadczy o nich pośrednio (np. utrzymywanie się protonów w jądrach atomów w bardzo małej wzajemnej odległości, mimo występowania sił odpychania). Oddziaływania te, zwane oddziaływaniami jądrowymi, występują ...
   Aby dowiedzieć się czegoś więcej, przeczytajcie dalszą część.

   Oddziaływania te, zwane oddziaływaniami jądrowymi, wystepują między nukleonami, czyli cząstkami jądra atomowego (do których zaliczamy dodatnie protony i elektrycznie obojętne neutrony).
     
   Atom wodoru posiada najprostszą budowę - jego jądro składa się z jednego protonu, wokół którego krąży tylko jeden elektron. W jądrach atomów pierwiastków cięższych od wodoru znajduje się od kilku do dwustu kilkudziesięciu nukleonów (protonów i neutronów). Protony jako cząstki obdarzone ładunkami dodatnimi (zgodnie z prawem Coulomba) odpychają się wzajemnie siłami elektrostatycznymi. Nasuwa się więc pytanie : jak to się dzieję, że żadne jądro na skutek tych oddziaływań nie "rozlatuje się"? Odpowiedź może być tylko jedna : widocznie między nukleonami działają jakieś siły przyciągania, utrzymujące je w jądrze. Siły te nazywamy siłami jądrowymi. Ich zasięg jest niewielki, a ich wartość maleje bardzo szybko, gdy odległość między nukleonami wzrasta. Już dla odległości rzędu rozmiarów jądra są one na tyle małe (w porównaniu z siłami oddziaływania elektrostatycznego), że można je pominąć.
   Dla mniejszych odległości siły jądrowe posiadają znacznie większe wartości niż siły oddziaływania elektrostatycznego. Co ciekawe: siły jądrowe nie "rozróżniają" nukleonów. Dwa protony lub dwa neutrony, a także proton z neutronem, oddziałują na siebie takimi samymi siłami jądrowymi. W jądrach składających się z dużej liczby protonów jądrowe siły przyciągania nie mogą zrównoważyć sił wzajemnego odpychania elektrostatycznego protonów i jądra takich atomów mogą ulegać rozpadom. Mówimy o nich, że nie są stabilne.

Podsumowując :

1.
Oddziaływaniami jądrowymi nazywamy oddziaływania, które występują między nukleonami, czyli cząstkami jądra atomowego (do których zaliczamy dodatnie protony i elektrycznie obojętne neutrony).

2. Siły przyciągania występujące w jądrze atomowym między nukleonami nazywamy siłami jądrowymi.
Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1052