Bezokolicznik (Infinitive)
Data: 03-06-2010 o godz. 14:48:44
Temat: Nauka


Bezokolicznik (Infiinitive) jest formą czasownika, która wyraża czynność lub stan. Jeżeli chcecie wiedzieć wszystko o bezokoliczniku, przeczytajcie dalszą część artykułu...


*bezokolicznik prosty (bez to)

Bezokolicznika prostego używamy zazwyczaj po :

- czasownikach modalnych :

I should go to the doctor's.
She must learn more.
We can speak French.

- czasownikach: feel, hear, let, see, make:

I can't let you do it.
The joke made me laugh.
I saw her go home.
- czasownikach modalnych: I should go to the doctor's. She must learn more. We can speak French.- czasownikach: I can't let you do it. The joke made me laugh. I saw her go home.

Uważajcie na czasowniki feel, hear i see, które mogą również występować z formą rzeczownika odczsownikowego. Jeżeli zastosujecie je z bezokolicznikami prostymi, będziecie mówić o czynności dokonanej. Natomiast używając rzeczownika odczsownikowego, będziecie wyrażać czynność niedokonaną:

I heard her enter the house. (Słyszałem, jak weszła do domu.)
I heard her entering the house. (Słyszałem, jak wchodziła do domu.)
She saw him repair the car. (Widziała, że naprawił samochód.)
She saw him repairing the car. (Widziała, że naprawial samochód.)

- w wyrażeniach: had better, would rather.

I had better go home.
She would rather watch the film than the match.
You'd better keep away from Ann.

* bezokolicznik z to

Bezokolicznika z to używamy:

- w zdaniach podrzędnych okolicznikowych celu:

I went shopping to buy something to eat.
She went on holidays to have some rest.
John asked Cindy to lend him a CD.

- po zwrotach: would like, would love, would prefer.

I'd like to have a sports car one day.
I'd love to come to your party.
She'd prefer to stay at home, rather than go out.

- po zwrocie : it + be + przymiotnik ( + of + osoba):

It's nice of you to help me. (To miło z twojej strony, że mi pomagasz.)
It's comforting to know that I have a steady job. (To pocieszające wiedzieć, że mam stałą pracę.)
It is rude to whisper in company. (To niegrzecznie szeptać w towarzystwie.)

- po zwrotach too i enough:

He is not tall enough to be a basketball player.
She is too stupid to know the answer.
Are you wealthy enough to afford such a car ?

- po niektórych czasownikach :

Mary hopes to get married soon.
He has promised to keep up his word.
Do you want to leave school?!

    Czasowniki, po których występuje bezokolicznik z to:

agree -zgadzać się
They agreed to help us.
appear - zdawać się
Everybody appeard to know the answer.
ask - prosić
Can I ask you to open the window?
choose - wybierać
Monica choose to stay at home.
decide - zdecydować
They've decided to go out tonigtht.
hope - mieć nadzieję
Bob hoped to pass the exam.
learn - uczyć się
I think I'll learn to swim one day.
manage - udać się
I didn't manage to get that job.
offer - zaoferować
Dan offered to give me a lift home.
prepare - przygotować
Be prepared to set off early in the morning.
promise - obiecać
He promised to come back later.
refuse - odmawiać
Lisa refused to help her little sister.
threaten - grozić
The boss threatened to fire me!Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1051