Pochodzenie sztuki teatralnej
Data: 01-06-2010 o godz. 14:49:03
Temat: Nauka


         Słowo "teatr" (od greckiego theatron i łacińskiego theatrum, mające zresztą w wiekszości języków europejskich niemal identyczne znaczenie) jest terminem wieloznacznym...
Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o teatrze i początkach powstawania teatru przeczytajcie ten artykuł. Pokaże on wam gdzie naprawdę narodził się teatr i co oznacza to słowo. 


           Teatrem zarówno nazywamy bowiem zarówno budynek, w którym odbywają się określonego typu widowiska, jak i przedsiębiorstwo (lub strukturę organizacyjną) organizujące takie widowiska. Teatrem zwiemy również zespół artystów występujących z jakąś sztuką. Potocznie miano teatru nadajemy nawet bardziej spektakularnemu wydarzeniu o charakterze nieartystycznym (np. powiadamy "to dopiero był teatr"o szczególnie atrakcyjnym meczu sportowym lub przypadkowym znaczeniu na ulicy lub towarzystwie). Teatrem wreszcie nazywamy osobną, autonomiczna gałąź sztuki lub- jak kto woli _ dyscyplinę artystyczną. I oczywiście jeśli tu będziemy rozważać problemy teatru, to zawsze mając na uwadze ostatnie  z wymienionych znaczeń: teatr jako gatunek sztuki.

          Wbrew powszechnemu mniemaniu, że w cywilizacji i kulturze współczesnego świata wszystko, co najstarsze zawdzięczamy Chinom- ojczyźnie prochu strzelniczego, druku,rakiet, makaronu, sztuk wytopu żelaza, zastosowania węgla do celów energetycznych i gazów do prowadzenia wojen, wynalazców porcelany, kompasu i wiele różnych przydatnych rzeczy- teatr wynalazł ktoś inny. Chiny nie mają w tej materii pierwszeństwa. Teatr pojawił się tam wyjątkowo późno, a nawet, jak twierdzą niektórzy historycy, został importowany przez cudzoziemców z Indii lub może z Europy. Stało się to za chętnych przybyszom zagranicznym władców mongolskich. A więc początki historyczne teatru narodziły się w Asyrii, Egipcie, Indiach, Grecji, Chinach.

   Są uczeni, zawłaszcza antropologowie, którzy byli gotowi cofnąć historię teatru aż po czas najodleglejszy, sytuując go już niemal u kolebki rodzaju ludzkiego. Na przykład Oskar Eberle w głośnej pracy o życiu, wierzeniach, tańcach i teatrze praludów głosił:

"Właściwy prateatr to sztuka zrośnięta z ciałem aktora, ogarniająca wszystkie możliwości natchnionego ciała; jest to najbardziej prymitywna i jednocześnie najbardziej różnorodna, w każdym zaś razie najstarsza sztuka ludzkości"


    Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1049