Energia wewnętrzna
Data: 22-05-2010 o godz. 20:49:20
Temat: Nauka


   Jeżeli chcecie wiedzieć wszystko o energii wewnętrznej ciała, przeczytajcie dalszą część artykułu.


   Cząsteczki niektórych gazów oprócz wykonywania ruchów od zderzenia do zderzenia mogą się także obracać. Całkowita energia kinetyczna cząsteczki gazu to suma jej energii kinetycznej, tzw. ruchu postępowego, i tej, która jest związana z jej ruchem obrotowym.
   Cząsteczki gazu posiadają także energię potencjalną, wynikającą ze wzajemnych oddziaływań międzycząsteczkowych. Przy niezbyt wysokich ciśnieniach energia ta jest bardzo mała i można ją pominąć. W tym przypadku można posłużyć się wyidealizowanym modelem gazu, zwanym gazem doskonałym. Cząsteczki takiego gazu mają pomijalnie małe objętości i z wyjątkiem chwili zderzeń, nie oddziałują między sobą; ani się nie przyciągają, ani się nie odpychają.
   Jeżeli dodamy do siebie średnie energie kinetyczne wszystkich cząsteczek gazu doskonałego, to otrzymamy energię, którą fizycy nazwali energią wewnętrzną, oznaczoną literą U. Można ją także obliczyć, mnożąc średnią energię kinetyczną cząsteczki przez liczbę wszystkich cząsteczek.
   W skład energii wewnętrznej gazów rzeczywistych i ciał w innych stanach skupienia (ciekłym i stałym), których cząsteczki oddziałują między sobą nie tylko podczas zderzeń, wchodzi jeszcze energia związana z tymi oddziaływaniami.
   W ogólnym więc przypadku energią wewnętrzną ciała nazywamy sumę wszystkich rodzajów energii wszystkich cząsteczek tego ciała.

   Podsumowując :

1. Energia wewnętrzna ciała jest równa sumie wszystkich rodzajów energii wszystkich cząsteczek tego ciała.
2. Gazem doskonałym nazywamy takli gaz, którego cząsteczki mają pomijalnie małe objętości i z wyjątkiem chwil zderzeń, nie oddziałują między sobą.
3. Energia wewnętrzna gazu doskonałego równa jest sumie średnich energii kinetycznych wszystkich cząsteczek tego gazu.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1042