Inwersja (Inversion of the verb)
Data: 09-05-2010 o godz. 11:16:07
Temat: Nauka


     Inwersja, czyli przekształcenie konstrukcji zdania twierdzącego w zdanie pytające.

Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, przeczytajcie dalszą część artykułu.   Inwersja występuje w języku angielskim, kiedy zdanie rozpoczyna się od następujących przysłówków i zwrotów przysłówkowych :

hardly/scarcely ever - rzadko kiedy       

Hardly/scarcely ever do we meet the Browns. (Rzadko kiedy spotykamy Brownów).

never - nigdy        

Never again will I make the same mistake. (Nigdy więcej nie popełnię tego samego błędu).

no sooner ...than...  - ledwie...gdy...      

No sooner had he taken the dog for a walk than it started to rain. ( Ledwie wziął psa na spacer, gdy zaczęło padać).

not only - nie tylko

 Not only did she get a promotion but also a pay rise. (Nie tylko dostała awans, ale również podwyżkę.)

not till - dopóki nie

Not till you finish your homework can you go out. (Dopóki nie skończysz zadania nie możesz wyjść.)

on no account -  pod żadnym pozorem   

On no account can you enter this room. (  Pod żadnym pozorem nie możesz wchodzić do tego pokoju.)

only by - jedynie dzięki  

Only by hard work has she managed to get a promotion. (Jedynie dzięki ciężkiej pracy otrzymała awans).

only when - dopiero gdy 

Only when she opened her eyes did she realize it was a bad dream. (Dopiero gdy otworzyła oczy zdała sobie sprawę, że to był tylko zły sen.)

rarely - seldom - rzadko   

 Rarely/Seldom does Kate go to the gym. (Rzadko Kasia chodzi na siłownię.)

Inwersję stosujemy, aby podkreślić znaczenie czasownika.

   Z inwersją spotkacie się również w trybach warunkowych :

I tryb : Should you meet Kate, tell her to call me.
( Gdybyś spotkał Kasię, powiedz jej, żeby zadzwoniła do mnie.)
II tryb : Were I you, I'd never marry Tom.
(Na twoim miejscu, nie wyszłabym za Tomka).
III tryb : Had I known about it earlier, I'd have told you about that.
(Gdybym wiedział o tym wcześniej, powiedziałbym ci o tym).

   Myślę, że po przeczytaniu tego artykułu, każdy z was wzbogaci swoją wiedzę.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1023