Forma kauzatywna ( Causative have )
Data: 01-05-2010 o godz. 21:15:47
Temat: Nauka


Jeżeli komuś zlecamy wykonanie jakieś czynności i chcemy to wyrazić, wówczas możemy skorzystać z formy kauzatywnej.
   Aby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, przeczytajcie dalszą część artykułu.        

Forma kauzatywna ma następującą konstrukcję :

   have   +      dopełnienie           +                Past Participle
                  (czynność zlecona)              (trzecia forma czasownika)


   I had my car repaired last week. (Naprawiłem samochód w zeszłym tygodniu. - Oddałem go do naprawy do mechanika.)
   They are having their house painted. ( Malują dom. - Wynajęli malarzy do pomalowania domu.)

   Porównajcie:

   Joan has out her hair. - Joan sama obcięła sobie włosy.
   Joan has had her hair cut. - Ktoś, prawdopodobnie fryzjer, obciął włosy Joan.

   W języku nieformalnym zamiast czasownika have można użyć czasownika get.

   Język formalny :
I should have my washing machine repaired.
   Język nieformalny :
I should get my washing machine repaired.

   Spójrzcie, jak wygląda forma kauzatywna w poszcvzególnych konstrukcjach.

Present Simple
I have my teeth checked every month.
Present Continuous
I am having my teeth checked at the moment.
Present Perfect
I have had my teeth checked lately.
Present Perfect Continuous
I have been having my teeth checked for ten minutes.
Past Simple
I had my teeth checked yesterday.
Past Continuous
I was having my teeyh checked when my mobile phone rang.
Past Perfect
I had had my teeth checked before I went on holiday.
Past Perfect Continuous
I had been having my teeth checked for 10 minutes when my mobile phone rang.
Future Simple
I will have my teeth checked tomorrow.
Future Continuous
I will be having my teeth checked tomorrow at 2 pm.
Future Perfect
I will have had my teeth checked by Friday.
czasowniki modalne I must/ should / can have my teeth checked.

   Formę kauzatywną możecie również zastosować, kiedy będziecie chcieli powiedzieć o nieprzyjemnej sytuacji, która Wam się przydarzyła :

The baby had her best toy broken yesterday. (Wczoraj zepsuto najlepszą zabawkę dziecka.)
Yesterday I had my best trousers stained with wine. (Wczoraj poplamiono mi moje najlepsze spodnie).

   Myślę, że po przeczytaniu tego artykułu, każdy z was będzie potrafił utworzyć causative have (formę kauzatywną).


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1019